Интегрално управљање урбаним развојем

Аутори Чолић Р. Место издања Београд Година издања 2009 Издавач ПУР ISBN / ISSN

Овај текст објашњава нову планерску парадигму – у методолошком и тематском смислу. Посебно су подвучене промене у пракси у развијеним западним земљама, а нарочито у земљама пост-социјалистичке трансформације. Европске развојне политике увиђају изузетан значај правилног и одрживог развоја градова у  контексту ширих територија, обезбеђујући тиме равномеран регионални развој, што је један од основних циљева развоја ЕУ.