Novi zatvorski kompleks u Pančevu; studija izvodljivosti

Naručilac WYG Period realizacije 2013 Partneri

Projekat modernizacije zatvorskih ustanova predstavlјa veliki korak u unapređenju društvene infrastrukture u sklopu Reforme kaznenog sistema u Srbiji koja je započeta 2005. godine i, između ostalog, obuhvata obnavlјanje, izgradnju i opremanje novih zatvorskih objekata. 
Tehnička pomoć i konsalting pruženi su Ministarstvu pravde u izradi Studije izvodlјivosti, a potom u koordinaciji izrade projektne dokumentacije za izgradnju novog okružnog zatvora u Pančevu.