Program socijalnog stanovanјa; studija izvodljivosti

Naručilac Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja, Vlada Srbije, Vlada Srbije, Infrastrukturni fond za zapadni Balkan Period realizacije 2011 Partneri

Ovo je prvi projekat izgradnje stanova za socijalno stanovanje u Srbiji koji se finansira povolјnim bankarskim kreditom. Projekat obezbeđenja stambenih rešenja obuhvata izgradnju novih stambenih jedinica, u modelima neprofitnih stanova za izdavanje (u javnoj svojini) i za prodaju u ličnu svojinu i testira buduće standardne mehanizme izdavanja stambenih kredita neprofitnim stambenim organizacijama (kao što predviđa Zakon o socijalnom stanovanju). 
Projekat pod nazivom Obezbeđenje stambenih rešenja za populaciju sa niskim i srednjim primanjima finansiranjem izgradnje stanova za socijalno stanovanje i podrška razvoju glavnih instrumenata sistema socijalnog stanovanja u Srbiji podrazumeva izgradnju oko 1.700 stanova u 12 gradova, u modelu opštinskog vlasništva za izdavanje pod zakup ili u modelu neprofitne prodaje. Programski i finansijski deo projekta odvija se na nacionalnom, a sprovođenje (uklјučujući i izbor korisnika) na lokalnom nivou.
Direktni korisnici kreditnih sredstava su lokalne samouprave koje žele da razviju sopstvene instrumente socijalnog stanovanja, kao što su: lokalna stambena agencija, strateška i akciona dokumenta i stambeni fond u javnoj svojini. One će zadužiti svoje lokalne stambene agencije za realizaciju Projekta, upravlјanje ugovorima za zakup i prodaju i servisiranje duga. Krajnji korisnici Projekta će biti domaćinstva sa niskim i srednjim primanjima koja imaju problem da svoje stambene potrebe reše na tržištu. Parametri reda prvenstva i način bodovanja biće realizovan u skladu sa lokalnim prioritetima, specifično za svaki od dva programa (zakup i prodaja), ali u okvirima koje se uspostave za ceo projekt.
U tehničkom smislu, Projekat posebno podržava promociju visokih standarda energetske efikasnosti sa namerom da postane ugledni primer za čitav stambeni sektor. U pogledu strukture i opremlјenosti stambenih jedinica, Projekat koristi nove normative za optimalne standarde u socijalnom stanovanju, koji definišu granice državne podrške i koji se trenutno izrađuju. Ukoliko oni ne budu doneti blagovremeno, novi standardi će biti definisani na osnovu postojećih raspoloživih  pravila za projektovanje stambenih zgrada i stanova.