Publikacije:

Stanovanje

U svom radu PUR izrađuje dokumente i publikacije različite namene i upotrebne vrednosti – publikacije, priručnici i vodiči, studije i istraživanja iz oblasti socijalnog stanovanja, stambene politike, sistema upravljanja i održavanja zgrada u etažnoj svojini.
Serija Vodiči za urbani život je osmišlјena sa idejom da na prijemčiv način pruži osnovna teorijska znanja, primere i praktične sugestije za promptnu primenu za neke od najakutnijih urbanih problema.