Publikacije

U svom radu PUR izrađuje dokumente i publikacije za različite namene. Neka imaju praktičnu vrednost za širu ili užu publiku, neka su više naučna istraživanja koja mogu biti od koristi donosiocima odluka. Neka izdanja su adaptirana za širu publiku, a neka za profesionalce koji su dnevno suočeni sa predmetnim problemima. Serija Vodiči za urbani život je osmišljena sa idejom da na prijemčiv način pruži osnovna teorijska znanja, primere i praktične sugestije za promptnu primenu za neke od najakutnijih urbanih problema.