Predlog mogućih mera za unapređenje efikasnosti održavanja stambenih zgrada u etažnom vlasništvu

Autori Мојовић Ђ. Mesto izdanja Beograd Godina izdanja 2013 Izdavač PALGO Centar ISBN / ISSN 2334-637X

Ovaj članak je objavlјen je u časopisu Polis, u broju 03/2013 koji je posvećen aktuelnim dilemama u vezi sa reformom  stambenog sektora u Srbiji. Polis je časopis za javnu politiku koji izdaje Palgo centar iz Beograda u saradnji sa Stalnom konferencijom gradova i opština. 
 
Problem održavanja stambenih zgrada u etažnom vlasništvu nastao je sa masovnom privatizacijom društvenog stambenog fonda. Još uvek aktuelni tranzicijski stambeni zakoni, anahroni svojinski odnosi i neregulisan novostvoreni institut etažnog vlasništva, kultura stanovanja i odnos prema svojini nasleđen iz socijalističkog perioda, propisi za koje ne postoji odlučnost da budu sprovođenise , povlačenje države iz stambenog sektora i izuzetno nisko ulaganje u održavanje, sve to je dovelo do trenda ubrzane amortizacije stambenog fonda, smanjenja vrednosti kapitala, kako pojedinca tako i države i ugrožavanja života i zdravlјa lјudi. Ovaj problem, imanentan većini zemalјa u post-socijalističkoj transformacije zahteva sveobuhvatnu reformu i postepeno uvođenje odgovarujeće legislative i prakse.