Publikacije:

Participacija

Usmerenost ka urbanom razvoju i planiranju i razvojnim politikama uzrokuje izradu brojnih dokumenata i publikacija. Neka od ovih dokumenata su dokumentarna, neka imaju praktičnu primenu, neka su naučno orijentisana istraživanja, neka su nemnjena široj publici, neka profesiji i dnevno angažovanim stručnjacima.

Prikazano od naslova
Prikazano od naslova