Социјално становање у заштићеним условима; изградња објекта и унапређени институционални аранжмани

Наручилац УНХЦР Период реализације 2011 Партнери

Република Србија је земља са највећим бројем избеглица и интерно расељених лица у Европи и једна од земаља у којој живе лица са најдужим избегличким статусом у свету. Пад броја избеглих лица за око 80% углавном је резултат њихове интеграције у Србији, која представља највећи процес интеграције у Европи. Избеглице и интерно расељена лица (ИРЛ) представљају најугроженију, најсиромашнију и социјално најискљученију групу становништва у Србији данас. Смештени су у колективним центрима или приватном смештају, где су животни услови далеко од одговарајућих. Прелиминарна процена становника колективних центара коју су извршили УНХЦР и Комесаријат за избеглице показала је да је најадекватније трајно решење за ову групацију програм под називом „Социјално становање у заштићеним условима“. 
Овом студијом су анализирани: концепт, критеријуми одабира корисника, процедуре, технички аспекти пројекта, одрживост са аспекта социјалне заштите, правичности и одржања вредности имовине и адекватности функција свих учесника у процесу.
Крајњи циљ истраживања је унапређење овог веома заступљеног програма којим донатори подржавају затварање колективних центара. Поред детаљне анализе свих кључних параметара програма, студијом су дате конкретне препоруке за унапређење. УНХЦР је ову студију штампао двојезично, на енглеском и српском језику.