Пројекти

Програми које ПУР развија и реализује као подршку кроз поједине пројекте тичу се развоја институција социјалног становања, вођења локалне стамбене политике, реформе система организације, управљања и одржавања зграда у етажној својини и јачања капацитета институција и кадрова у области интегралног развојног планирања. Поједини, овде наведени пројекти су део таквих програма, а остали су везани за конкретне потребе наручилаца.

Приказано 1-6 од 22 наслова
Приказано 1-6 од 22 наслова

Публикације