Публикације:

Консалтинг

Консалтинг је углавном усмерен ка техничкој помоћи и обукама у областима које су иначе заступљене – становање и стамбена политика, урбано управљање и планирање. Стога су документа и публикације која настају у спровођењу ових пројеката у форми стратегија и извештаја, тренинг-материјала или приручника.