Публикације

У свом раду ПУР израђује документе и публикације за различите намене. Нека имају практичну вредност за ширу или ужу публику, нека су више научна истраживања која могу бити од користи доносиоцима одлука. Нека издања су адаптирана за ширу публику, а нека за професионалце који су дневно суочени са предметним проблемима. Серија Водичи за урбани живот је осмишљена са идејом да на пријемчив начин пружи основна теоријска знања, примере и практичне сугестије за промптну примену за неке од најакутнијих урбаних проблема.