ПРОГРАМ ЗА УРБАНИ РАЗВОЈ је стручна, невладина и непрофитна организација ангажована у области урбаног развоја.

ПРОГРАМ ЗА УРБАНИ РАЗВОЈ се бави планирањем, саветовањем, истраживањима, образовањем и обуком, посредовањем, заговарањем и управљањем пројектима. Основне области деловања ПУР-а су урбано управљање и становање.

Како је настао Програм за урбани развој

Организацију је основала група експерата из јавног сектора и међународних стручних организација (UN-Habitat), праксе и истраживања, као и из области примењене науке и практичне политике, који су у периоду од 2000. год. сарађивали на пројектима од националног значаја у области становања, просторног и урбанистичког планирања и управљања локалним развојем. Пројекти на којима се формирао ПУР обухватали су националне и локалне развојне стратегије и друга стратешка документа, примењена истраживања, увођење система социјалног становања у Србији, као и програме обуке актера различитих институција и организација, првенствено у јавном сектору, у процесу њиховог реформисања.

Из ових пројеката у ПУР су унета искуства реформи стамбене области, интегралног приступа планирању / управљању развојем територије, просторног и урбанистичког планирања, јавног управљања и организације, борбе против сиромаштва и социјалне искључености маргинализованих група (избеглица, интерно расељених лица, Рома, сиромашних).

Ко чини ПУР

Поред ширег експертског круга ПУР-а који чине архитекте – урбанисти, економисти, просторни планери и социолози, многи са вишим академским звањима, ПУР у свом раду сарађује и са експертима из иностранства, са универзитета и из праксе у Србији и региону. У свом раду, ПУР користи развијену мрежу контаката у привреди, јавним управама, међународним организацијама, медијским кућама, академским институцијама и струковним организацијама.

Публикације