Стамбена стратегија града Ужица; обука службеника локалне самоуправе

Наручилац Municipal Support Programme IPA 2007 Период реализације 2011 Партнери

Пројекат „MSP IPA 2007 – Добра локална управа, планирање и обављање услуга“ финансира Европска унија, а спроводи конзорцијум који предводи GTZ International Services. Компонента пројекта MSP IPA 2007, Општинско планирање фокусирана је на пружање подршке општинама приликом спровођења Локалних стратегија одрживог развоја.
На овом пројекту је пружена техничка помоћ управи града Ужица у изради локалне стамбене стратегије. У току 2011. серијом сесија са ширим радним тимом, реализованих кроз предавања, тренинге, саветовање, али и директне интервенције на предметним документима, пружена је подршка која је омогућила управи да припреми документ, онако како то предвиђа Закон о социјалном становању и Програм одрживог развоја града Ужица 2008-2015. Стамбену стратегију усвојила је скупштина Града Ужица.