Нови затворски комплекс у Панчеву; студија изводљивости

Наручилац WYG Период реализације 2013 Партнери

Пројекат модернизације затворских установа представља велики корак у унапређењу друштвене инфраструктуре у склопу Реформе казненог система у Србији која је започета 2005. године и, између осталог, обухвата обнављање, изградњу и опремање нових затворских објеката. 
Техничка помоћ и консалтинг пружени су Министарству правде у изради Студије изводљивости, а потом у координацији израде пројектне документације за изградњу новог окружног затвора у Панчеву.