Трајна решења за расељена РАЕ и друге становнике кампа Коник у Подгорици; Стратегија и Предлог пројекта за ИПА, Подгорица

Наручилац Делегација ЕУ у Црној Гори Период реализације 2010 Партнери

Главни циљ овог пројекта био је обезбеђење трајних одрживих решења за расељена и интерно расељена лица из избегличког кампа Коник на периферији Подгорице, Црна Гора, кроз  социјалну интеграцију која подразумева обезбеђење трајних стамбених решења, запошљавање, образовање и приступ образовању, здравственим и социјалним услугама.