Вођење локалне стамбене политике и управљање новоформираним локалним стамбеним агенцијама; обука службеника локалне самоуправе

Наручилац СКГО Период реализације 2012 Партнери

Пројекат „Јачање капацитета за вођење локалне стамбене политике и управљање новоформираним локалним стамбеним агенцијама“ је пружио основна и специфична знања из области социјалног становања, локалне стамбене политике и управљања стамбеном политиком на локалном нивоу кроз постојеће специјализоване стамбене агенције.
Локалне стамбене агенције из Зрењанина, Зајечара, Новог Сада и Смедеревске Паланке су биле учеснице овог тренинг пројекта. Током трајања пројекта одржано је 5 тренинга и 1 студијско путовање (у Крагујевац) на којима су запослени у локалним стамбеним агенцијама и локалним самоуправама стекли теоријска и практична знања за формулисање и вођење локалне стамбене политике и о специфичним активностима везаним за управљање корисницима и имовином, као и знања о раду непрофитних стамбених организација и организационим захтевима локалне стамбене агенције; остварили и унапредили међусобну сарадњу и размену искуства. 
Техничка подршка реализована кроз овај Пројекат представља подршку примени законских норми и реформских докумената из ове области и системском развоју социјалног становања у Србији.