Програм социјалног становања; студија изводљивости

Наручилац Министарство животне средине и просторног планирања, Влада Србије, Влада Србије, Инфрасктурни фонд за западни Балкан Период реализације 2011 Партнери

Ово је први пројекат изградње станова за социјално становање у Србији који се финансира повољним банкарским кредитом. Пројекат обезбеђења стамбених решења обухвата изградњу нових стамбених јединица, у моделима непрофитних станова за издавање (у јавној својини) и за продају у личну својину и тестира будуће стандардне механизме издавања стамбених кредита непрофитним стамбеним организацијама (као што предвиђа Закон о социјалном становању). 
Пројекат под називом Обезбеђење стамбених решења за популацију са ниским и средњим примањима финансирањем изградње станова за социјално становање и подршка развоју главних инструмената система социјалног становања у Србији подразумева изградњу око 1.700 станова у 12 градова, у моделу општинског власништва за издавање под закуп или у моделу непрофитне продаје. Програмски и финансијски део пројекта одвија се на националном, а спровођење (укључујући и избор корисника) на локалном нивоу.
Директни корисници кредитних средстава су локалне самоуправе које желе да развију сопствене инструменте социјалног становања, као што су: локална стамбена агенција, стратешка и акциона документа и стамбени фонд у јавној својини. Оне ће задужити своје локалне стамбене агенције за реализацију Пројекта, управљање уговорима за закуп и продају и сервисирање дуга. Крајњи корисници Пројекта ће бити домаћинства са ниским и средњим примањима која имају проблем да своје стамбене потребе реше на тржишту. Параметри реда првенства и начин бодовања биће реализован у складу са локалним приоритетима, специфично за сваки од два програма (закуп и продаја), али у оквирима које се успоставе за цео пројект.
У техничком смислу, Пројекат посебно подржава промоцију високих стандарда енергетске ефикасности са намером да постане угледни пример за читав стамбени сектор. У погледу структуре и опремљености стамбених јединица, Пројекат користи нове нормативе за оптималне стандарде у социјалном становању, који дефинишу границе државне подршке и који се тренутно израђују. Уколико они не буду донети благовремено, нови стандарди ће бити дефинисани на основу постојећих расположивих  правила за пројектовање стамбених зграда и станова.