Изазови регуларизације неформалних насеља у југоисточној Европи

Аутори Мојовић Ђ., Ференчак М. Место издања Скопље Година издања 2011 Издавач НАЛАС ISBN / ISSN 978-608-65394-6-7

Ова студија је резултат регионалног пројекта  из области урбанизма који је реализован у оквиру радне групе НАЛАС-а (Асоцијација националних удружења локалних власти у југоисточној Европи). ПУР је био ангажован за вођење истраживања и припрему студије.  Студија је преведена на 9 језика и прилагођена и као сажета верзија такође. Пројекат је спровела Стална конференција градова и општина , национално асоцијација локалних власти у Србији, у периоду од новембра 2010. до октобра 2011. године. 13 чланица НАЛАС-а из 11 земаља учествовало је у пројекту. Циљ ове публикације је да понуди асоцијацијама локалних власти и њиховим чланицама сет квалитетних аргумената за будуће преговоре са владама на централном нивоу о унапређењу законског оквира урбанистичког планирања.
 
Студија обухвата преглед планских система, истражује третман изабраних кључних проблема, као што су: а) Надлежности локалних власти у процесу планирања, б) Флексибилност и ефикасност локалних планова и процедура, ц) Партиципација грађана, д) Питања у вези са садржајем плана генералне регулације, и е) Питања управљања земљиштем.
 
Посебан део посвећен је неформалним насељима и легализацији, питање иманентно као један од највећих проблема урбаног развоја у готово свим земљама учесницама.