Предлог могућих мера за унапређење ефикасности одржавања стамбених зграда у етажном власништву

Аутори Мојовић Ђ. Место издања Београд Година издања 2013 Издавач ПАЛГО Центар ISBN / ISSN 2334-637X

Овај чланак је објављен је у часопису Полис, у броју 03/2013 који је посвећен актуелним дилемама у вези са реформом  стамбеног сектора у Србији. Полис је часопис за јавну политику који издаје Палго центар из Београда у сарадњи са Сталном конференцијом градова и општина. 
 
Проблем одржавања стамбених зграда у етажном власништву настао је са масовном приватизацијом друштвеног стамбеног фонда. Још увек актуелни транзицијски стамбени закони, анахрони својински односи и нерегулисан новостворени институт етажног власништва, култура становања и однос према својини наслеђен из социјалистичког периода, прописи за које не постоји одлучност да буду спровођенисе , повлачење државе из стамбеног сектора и изузетно ниско улагање у одржавање, све то је довело до тренда убрзане амортизације стамбеног фонда, смањења вредности капитала, како појединца тако и државе и угрожавања живота и здравља људи. Овај проблем, иманентан већини земаља у пост-социјалистичкој трансформације захтева свеобухватну реформу и постепено увођење одговарујеће легислативе и праксе.