Платформа реформе одржавања стамбених зграда у етажном власништву

Аутори стручни тим Место издања Београд Година издања 2013 Издавач СКГО ISBN / ISSN