Социјално становање: Основни појмови и разлози за увођење системских промена у области становања

Аутори Мојовић Ђ. Место издања Београд Година издања 2009 Издавач СКГО ISBN / ISSN

Основна информација о стамбеној политици у Србији, о социјалном становању и потреби за увођењем реформи у стамбену област. Овај документ је припремљен као пратећи материјал за посланике Народне скупштине приликом јавног слушања о предлогу Закона о социјалном становању, који је  пар месеци после тога и усвојен. Материјал је широко дистрибуиран кроз регионалне јавне дискусије о социјалном становању одржане по усвајању Закона, током 2009. год.