Разлози за увођење стамбене политике као изворне надлежности локалне самоуправе

Аутори Мојовић Ђ., Жерјав Б. Место издања Београд Година издања 2010 Издавач СКГО ISBN / ISSN

Ова студија настала је у оквиру пројекта Сталне конференција градова и општина „Институционална подршка СКГО“ и представља кратку анализу потреба и основа за поновно увођење стамбене политике у изворне надлежности локалних самоуправа и повратак у управне структуре на националном и на локалном нивоу. Делимичну реафирмацију ових активности на републичком нивоу представља усвајање Закона о социјалном становању (2009. год.), док су на локалном уведене значајне и конкретне надлежности у успостављању основних инструмената јавне интервенције у стамбеној политици, као што су градске/општинске стамбене агенције и локалне стамбене стратегије.