Публикације:

Управлјање и одржавање зграда

У свом раду ПУР израђује документе и публикације различите намене и употребне вредности – публикације, приручници и водичи, студије и истраживања из области социјалног становања, стамбене политике, система управљања и одржавања зграда у етажној својини.
Серија Водичи за урбани живот је осмишљена са идејом да на пријемчив начин пружи основна теоријска знања, примере и практичне сугестије за промптну примену за неке од најакутнијих урбаних проблема.