Публикације:

Партиципација

Усмереност ка урбаном развоју и планирању и развојним политикама узрокује израду бројних докумената и публикација. Нека од ових докумената су документарна, нека имају практичну примену, нека су научно оријентисана истраживања, нека су немњена широј публици, нека професији и дневно ангажованим стручњацима.

Приказано од наслова
Приказано од наслова