Projekti:

Treninzi i obuke

Aktivnosti konsaltinga uglavnom obuhvataju aktivnosti tehničke pomoći i jačanja kapaciteta institucija i kadrova, tehničku pripremu i obuku, izradu strategija, studija, izveštaja u oblastima koje su inače zastuplјene – stambena politika, urbano upravlјanje, institucionalne reforme i zakonodavstvo.
Sa druge strane, pojedini projekti su vezani za konkretne potrebe naručilaca.

Publikacije