Lokalna stambena politika

Autori Мојовић Ђ., Станковић Ж., Чарнојевић В. Mesto izdanja Beograd Godina izdanja 2009 Izdavač PUR ISBN / ISSN 978-86-912561-1-1

Na lokalnom nivou, iako lišene obaveze da se bave stambenom politikom u okviru svojih izvornih nadležnosti, sem kada je reč o nadzoru i organizovanju održavanja stambenih zgrada, javne uprave svih većih gradova su se hvatale u koštac sa problemima koji su se gomilali: sve je više domaćinstava bez stana i bez mogućnosti da na tržištu reši svoje potrebe, bespravna stambena izgradnja je višedecenijska praksa i predstavlјa paralelan gradograditelјski proces, a stambene zgrade rapidno propadaju i gube na vrednosti, neretko ugrožavajući lјudske živote. 
 
Opštinske i gradske uprave traže rešenja za ove probleme, pokušavajući da definišu javni interes i na najcelishodniji način upotrebe, uglavnom ograničena, ali u velikim gradovima značajna sredstva iz lokalnih budžeta.
 
Ova publikacija ima za cilј da pruži osnovne informacije i podršku svim učesnicima u razvoju lokalne stambene politike, a u ambijentu započetih reformi na povratku javne intervencije u oblasti stanovanja.