Projekti:

Socijalno stanovanje

Programi i projekti koje PUR razvija i realizuje tiču se razvoja i podrške institucijama sistema socijalnog stanovanja, vođenja i upravlјanja stambenom politikom, reforme sistema organizacije, upravlјanja i održavanja zgrada u etažnoj svojini i unapređenja postojećih kapaciteta i edukacije u stambenoj oblasti.

Publikacije