Стратегија становања и запошљавања домаћинстава расељених у оквиру реализације пројекта реконструкције моста Газела у Београду

Наручилац ЕИБ (Европска инвестициона банка) Период реализације 2012 Партнери

Пројекат реконструкције мост Газела захтевао је пресељење становника неформалног насеља испод моста, чија је већина становника  припадала ромској популацији. Као услова за реализацију кредита Европске инвестиционе банке (ЕИБ) и Европске банке за обнову и развој (ЕБРД) којим су се финансирали радови на мосту била је припрема одговарајућег Акционог плана за расељавање (АПР) од стране Града Београда. 
Овај документ припремљен је са циљем да понуди оквир одрживих решења за становање и запошљавање ромских домаћинстава која су пресељена у 5 привремених насеља на територији Београда, у склопу реализације Пројекта реконструкције моста Газела. На основу услова кредита ЕИБ и ЕБРД, документ садржи стамбену стратегију са предлогом дугорочних одрживих стамбених решења и стратегију запошљавања за корисничка домаћинства.