Урбана обнова после земљотреса у Краљеву; студија изводљивости

Наручилац Развојна банка Савета Европе (ЦЕБ) Период реализације 2013 Партнери

”Пројекат стамбене реконструкције после земљотреса у Краљеву” има за циљ обезбеђивање нових станова као компензацију власницима чији су станови оштећени у земљотресу који је погодио Краљево у новембру 2010. године. Да би адекватно одговориле на проблем, градске власти су направиле дугорочну стратегију обнове целог насеља, која се састоји из две фазе.
У првој фази, која је и обухват овог Пројекта, планирано је рушење 21 постојећег објекта и градња 4 нове осмоспратне стамбене зграде на једном делу локације, са укупно 360 станова у које ће бити пресељени садашњи становници насеља. Друга фаза стратегије, (није део пројекта који се овде разматра), ће бити предмет неког будућег пројекта и обухватаће градњу нових социјалних станова, у складу са потребама дефинисаним у Општинској стамбеној стратегији, и комерцијалних објеката на остатку локације. 
Главни циљ Пројекта је допринос унапређењу социо-економске ситуације рањивих породица у ”Пиц мали” које тренутно живе у неадекватном смештају, и даљи подстицај развоју инструмената урбаног управљања и целовитог система социјалног становања у Краљеву.