Водич за партиципацију у планирању урбаног развоја

Аутори Чолић Р., Мојовић Ђ., Чолић Н., Петковић М. Место издања Београд Година издања 2013 Издавач GIZ ISBN / ISSN 978-86-914025-1-8

Водич за партиципацију у планирању урбаног развоја заснован је на искуствима из реализације GIZ/Ambero-ICON Пројекта „Унапређење управљања земљиштем на нивоу локалних самоуправа у Србији”, односно примерима из праксе, који су настали као резултат примене нових инструмената планирања током 2011/2012. године.
 
Овај водич обухвата примере техника партиципације из праксе и изјаве учесника показујући да непостојање формалног оквира не представља сметњу за увођење партиципације. Водич приказује искораке и могућности за унапређење постојећих процедура увођењем ране партиципације, новине које могу да допринесу унапређењу нормативног оквира урбанистичког законодавства у Србији и квалитета планова и обезбедити демократизацију процеса планирања.