Социјално становање: Приказ стамбених политика Србије и одабраних земаља Европе

Аутори Мојовић Ђ., и др. Место издања Београд Година издања 2009 Издавач ПАЛГО Центар ISBN / ISSN 978-86-84865-05-4

Ово издање Палго Центра представља систематизацију и обједињени приказ стамбене политике у Србији и изазове законодавног и институционалног оквира за развој социјалног становања у Србији. 
 
Основ ове публикације чини Студија социјалног становања у оквиру Стратегије просторног развоја Републике Србије 2009-2020. год. Наручилац студије је Републичка агенција за просторно планирање, носилац израде студије је Урбанистички завод, а ПУР је ангажован за разраду дела који се тиче стамбене ситуације у Србији. 
 
Поред анализе стамбене политике и јавне интервенције у области становања у последње две деценије у Србији, студија даје и преглед система социјалног становања у неколико европских земаља, као и смернице како да тај систем допринесе равномерном и одрживом просторном развоју Србије.