Информација о радионици: Будућност етажног власништва

Аутори Мојовић Ђ. Место издања Београд Година издања 2010 Издавач ПУР ISBN / ISSN

Проблем управљања и одржавања стамбених зграда, а посебно њихових заједничких делова остала је једна од најтежих последица потпуне приватизације друштвеног стамбеног фонда у Србији, који данас траје већ готово две деценије. 
 
Стога је овај проблем, сматран у свим земљама у транзицији за један од најкрупнијих проблема стамбене политике, наишао на интересовање USAID програма, одакле је потекла иницијатива за реформску акцију. Таква реформа би требало да на целовит начин обезбеди законске, институционалне, финансијске, струковне и организационе услове за увођење знатно већих правила и унапређење праксе управљања и одржавања. То је у директном интересу милиона власника станова, локалних самоуправа, државе, а представља и веома значајан производни сектор. Циљ ове радионице био је да се на једном месту окупе представници свих релевантних група јавног, приватног и цивилног сектора, сагледа интересовање за покретање ових промена и заснована на консензусу учесника, иницира реформа.