Студија евалуације пројекта Социјалног становања у заштићеним условима

Аутори Мојовић Ђ. Место издања Београд Година издања 2011 Издавач УНХЦР ISBN / ISSN

Ова студија је резултат евалуације пројекта „Социјално становање у заштићеним условима“ коју је спровео ПУР  за потребе UNHCR-a.
 
Република Србија је земља са највећим бројем избеглица и интерно расељених лица у Европи и једна од земаља у којој живе лица са најдужим избегличким статусом у свету. Прелиминарна процена коју су обавили UNHCR и Комесаријат за избеглице показала је да је најадекватније трајно решење за ову групацију програм под називом „Социјално становање у заштићеним условима“. 
 
Студијом су анализирани: концепт, критеријуми одабира корисника, процедуре, техничке карактеристике пројекта, одрживост са аспекта социјалне заштите, правичности и одржања вредности имовине, као и адекватност функција свих учесника у процесу. Поред детаљне анализе свих кључних параметара програма, студијом су дате конкретне препоруке за његово унапређење.