Публикације:

Становање

У свом раду ПУР израђује документе и публикације различите намене и употребне вредности – публикације, приручници и водичи, студије и истраживања из области социјалног становања, стамбене политике, система управљања и одржавања зграда у етажној својини.
Серија Водичи за урбани живот је осмишљена са идејом да на пријемчив начин пружи основна теоријска знања, примере и практичне сугестије за промптну примену за неке од најакутнијих урбаних проблема.

Приказано 1-12 од 13 наслова
dokument

Платформа реформе одржавања стамбених зграда у етажном власништву

dokument

Предлог могућих мера за унапређење ефикасности одржавања стамбених зграда у етажном власништву

dokument

Национална стратегија социјалног становања

dokument

Стамбена политика у Србији: Нужан заокрет ка подршци становању под закуп

dokument

Становање под закуп: Одговарајуће стамбено решење за домаћинства са нижим примањима

dokument

Студија евалуације пројекта Социјалног становања у заштићеним условима

dokument

Разлози за увођење стамбене политике као изворне надлежности локалне самоуправе

dokument

Информација о радионици: Будућност етажног власништва

dokument

Локална стамбена политика

dokument

Како ефикасно одржавати стамбену зграду

dokument

Социјално становање: Приказ стамбених политика Србије и одабраних земаља Европе

dokument

Социјално становање: Основни појмови и разлози за увођење системских промена у области становања

Приказано 1-12 од 13 наслова