Локална стамбена политика

Аутори Мојовић Ђ., Станковић Ж., Чарнојевић В. Место издања Београд Година издања 2009 Издавач ПУР ISBN / ISSN 978-86-912561-1-1

На локалном нивоу, иако лишене обавезе да се баве стамбеном политиком у оквиру својих изворних надлежности, сем када је реч о надзору и организовању одржавања стамбених зграда, јавне управе свих већих градова су се хватале у коштац са проблемима који су се гомилали: све је више домаћинстава без стана и без могућности да на тржишту реши своје потребе, бесправна стамбена изградња је вишедеценијска пракса и представља паралелан градоградитељски процес, а стамбене зграде рапидно пропадају и губе на вредности, неретко угрожавајући људске животе. 
 
Општинске и градске управе траже решења за ове проблеме, покушавајући да дефинишу јавни интерес и на најцелисходнији начин употребе, углавном ограничена, али у великим градовима значајна средства из локалних буџета.
 
Ова публикација има за циљ да пружи основне информације и подршку свим учесницима у процесу развоја локалне стамбене политике, а у амбијенту започетих реформи на повратку јавне интервенције у области становања.