Политике социјалног становања осетљиве на друштвену рањивост; Друштвена кампања

Наручилац Група 484 Период реализације 2010 Партнери

Статистички подаци указују да само у Београду око 15% становништва се може сматрати угроженим у односу на свој стамбени смештај, што указује на велики недостатак стратешког и политичког оквира који истражује и дефинише одговарајуће приступе испуњавању стамбених потреба локалног социјално угроженог становништва. Поред заступања и залагања за друштвено рањиве групе, овај пројекат је усмерен и на израду Националне стратегије о социјалном становању кроз организовање јавне расправе о нацрту Стратегије. Такође, пројекат користи утицајне медијске инструменте како би се грађанство интензивније укључило у ову проблематику и утицало на подизање јавне свести о програмима социјалног становања и праксе.
Главни елементи медијске кампање су разрађени и реализовани у сарадњи са медијском кућом Б92 кроз четири кратка документарна филма који приказују ситуацију различитих група (породица и појединаца) којима је потребна системска подршка у решавању стамбеног питања, паралелно са интервјуима са експертима из различитих области релевантинх за стамбену политику (планерима, архитектима, социолозима, економистима, правницима, итд.). Сваки филм приказује неку од основних идеја развоја савременог система социјалног становања.