Пројекти:

Консалтинг

Активности консалтинга углавном обухватају активности техничке помоћи и јачања капацитета институција и кадрова, техничку припрему и обуку, израду стратегија, студија, извештаја у областима које су иначе заступљене – стамбена политика, урбано управљање, институционалне реформе и законодавство.
Са друге стране, поједини пројекти су везани за конкретне потребе наручилаца.

Приказано 7-12 од 18 наслова
Приказано 7-12 од 18 наслова

Публикације