Пројекти:

Политике, стратегије, програми

Програми и пројекти које ПУР развија и реализује тичу се развоја и подршке институцијама система социјалног становања, вођења и управљања стамбеном политиком, реформе система организације, управљања и одржавања зграда у етажној својини и унапређења постојећих капацитета и едукације у стамбеној области.

Приказано од наслова
Приказано од наслова

Публикације