Пројекти:

Неформална насеља и легализација

ПУР је у својим пројектима ангажован у области урбаног развоја и урбаног управљања, планирања и истраживања и развојних политика. Једна од честих тема пројеката ПУР је ефикасно и одговорно управљање урбаним развојем које подразумева делотворно колаборативно планирање уз активно деловање друштвене заједнице и социјалне инклузије.

Оно што ПУР заговара је интегрални приступ у процесу планирања и одлучивања, повезујући одрживост и равнотежу економског развоја, политичких ставова и демократске процедуре, социјалне правде и културних слобода.

Публикације