Projekti

Programi koje PUR razvija i realizuje kao podršku kroz pojedine projekte tiču se razvoja institucija socijalnog stanovanja, vođenja lokalne stambene politike, reforme sistema organizacije, upravljanja i održavanja zgrada u etažnoj svojini i jačanja kapaciteta institucija i kadrova u oblasti integralnog razvojnog planiranja. Pojedini, ovde navedeni projekti su deo takvih programa, a ostali su vezani za konkretne potrebe naručilaca.

Publikacije